تماس با داده اندیش
ورود اعضا
فراموش کردن کلمه عبور ؟

تولید نرم افزار و اتوماسیون های تحت وب

فرآیند تولید نرم‌افزار

فرآیند تولید نرم افزار که با عنوان «چرخه حیات تولید نرم افزار» نیز شناخته می‌شود، ساختاری است که روی توسعه و تولید محصولات نرم افزاری اعمال می‌شود. عبارتهای مشابهی چون «چرخه حیات نرم افزار» و «فرآیند نرم افزار» در این رابطه استفاده می‌شود. مدلهای گوناگونی نظیر فرآیندهای(خاص) وجود دارند که هر کدام خط مشی مختص(آن فرآیندها) برای انجام کارها و فعالیت‌های متنوع در طول فرآیندها را مشخص می‌کنند.

برنامه ریزی (امکان سنجی)

از مهمترین کارها در تولید نرم افزار استخراج نیازمندیها یا تحلیل نیازمندیهای آن سیستم است. در این مرحله نیازمندیهای ناتمام، پیچیده و مبهم، و حتی متضاد توسط مهندسان نرم افزار ماهر و مجرب شناسایی می‌شوند

پیاده سازی، آزمایش و تست

پیاده سازی آن قسمت از فرآیند تولید نرم افزار به شمار می رود که مهندسان نرم افزار در دنیای واقعی تمام کد های پروژه را می نویسند و به قول معروف برنامه نویسی می کنند. تست و آزمون نرم افزار بخش لاینفک و مهم از فرآیند تولید نرم افزار است . این قسمت از فرآیند ها کمک می کند تا روال کاری سیستم بصورت سریع پیاده سازی نهایی گردد.

استقرار و نگهداری سیستم

استقرار و تحویل سیستم پس از اینکه تست مناسب و درخوری را گذراند و برای انتشار، فروش یا هرنوع توزیع برای محیط کار نهایی تایید شد انجام خواهد شد. آموزش نرم افزار و پشتیبانی بسیار مهم است و به این دلیل برگزاری کلاسهای آموزشی برای کاربران نرم افزار بسیار حائز اهمیت است .